Komt u ook?

De historische fusie tussen de havens van Gent en Zeeland tot één interregionale haven zwengelt de discussie aan hoe wij de regio rondom de havens in Zeeuws-Vlaanderen en Gent aantrekkelijk kunnen maken.

Inwoners in de grensregio kijken regelmatig over de grens voor een leuke job in Terneuzen, een studie in het mooie Gent, een universitair hospitaal. Het oude ‘grens denken’ remt de kansen voor een duurzame economische boost, meent D66 Zeeland. Durven de bestuurders van Zeeland en Vlaanderen een stap verder te gaan door de  grens te gaan ontkennen?  Revolutionaire gedachte of reële kans?

Ons symposium brengt de kansen voor het succesvol ontwikkelen van de regio in beeld als ’kans in 360°’ met inspirerende sprekers over succesvolle grensoverschrijdende initiatieven.  Wonen, werken en ondernemen over elkaars grens moet makkelijker worden.

We verwachten o.a.

drs. Matthijs Huizing, adviseur externe betrekkingen ITEM en tot 2018 voorzitter Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid;

dhr. Jan Lagasse, CEO North Sea Port

drs. Patricia Kruytzer en Cor Chudy, coördinatoren Eurode Kerkrade

dhr. René Smit, voorzitter Raad van Bestuur ZorgSaam

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, politici, instellingen en ondernemers uit Zeeland en Vlaanderen.

Voor D66 Zeeland is dit symposium een verkenning op een initiatiefvoorstel tot de oprichting van een Euregionaal Business Center op de grens.

Wanneer: dinsdag 11 december 2018

Aanvang: 15.30 u – Einde 21.00 u

Locatie: Industrieel Museum Sas van Gent

Westkade 114 – 4551 LA Sas van Gent

Aanmelden: mail aan a.vd.ree@zeeland.nl onder vermelding van uw naam en organisatie

Programma

In Zeeland is dit jaar een historische stap gezet in het versterken van de economische ontwikkeling in de regio; de haven van Gent is gefuseerd met de Zeeuwse havens (Zeeland Seaports) – en ze vormen nu samen de interregionale haven North Sea Port. 

D66 Zeeland is altijd een groot voorstander van deze fusie geweest. D66 Zeeland ziet nl. kansen voor de hele regio met NSP is het vliegwiel om dit proces te versnellen. Met het principe van ‘grensontkenning’ wil D66 Zeeland dit proces versnellen. 

Orïentatie

Om zich te oriënteren op ‘grensontkenning’ is D66 Zeeland in oktober 2017 op bezoek geweest bij Business Center Eurode in Kerkrade / Herzogenrath. Dit jaar hebben we extra onderzoek laten doen naar draagvlak voor een dergelijke ‘Business Center concept’ hier in Zeeland. 

Vanuit deze intentie organiseert de Provinciale Statenfractie van D66 Zeeland op dinsdag 11 december a.s. een symposium over Grensontkenning. Hiervoor nodigen wij alle Statenleden, gemeenteraden van de grensgemeenten NL-BE, Vlaamse regiobesturen, maatschappelijke organisaties, ondernemers uit. 

Voorlopig Programma

15.30
Inloop met koffie/thee
16.00Opening symposium door CvdK Han Polman en burgemeester Terneuzen Jan Lonink 
16.15Start symposium met keynote speaker drs. Matthijs Huizing 
‘Actie Grensoverschrijdende Economie en Arbeid’ 
16.45Start deelsessies in 4 ronden 
Deelsessies 
18.10Start stamppotbuffet 
19.00Luchtig intermezzo met de ‘NederVlaamse spraakverwarring” door Joke Naughton & Wim Van Rompuy (Schrijf.be) 
19.20Samenvatting en conclusies 
20.00 Afsluiting symposium met borrel 

Deelsessies

  • Aan de slag in de grensregio  – Grensinfopunten Scheldemond– Ronald de Back / Aicha Ait Bari  
  • De meerwaarde vanBusiness Center Eurode – drs. PatriciaKruytzer en Cor Chudy, coördinatoren Eurode 
  • Grenzeloze zorg – Kansen en bedreigingen van zorg over de grens door voorzitter Raad van Bestuur – ZorgSaam 
  • De route naar ‘North Sea Port District’ – CEO NSP Jan Lagasse 

Sprekers

Aicha Ait Bari
Aicha Ait Bari
Jan Lagasse
Jan Lagasse
Patricia Kruytzer
Patricia Kruytzer
Cor Chudy
Cor Chudy
Jan Lonink
Jan Lonink
Joke Naughton
Joke Naughton
René Smit
René Smit
Han Polman
Han Polman
Matthijs Huizing
Matthijs Huizing
Ronald de Back
Ronald de Back
Wim Van Rompuy
Wim Van Rompuy

Contact

Wilt u ook deelnemen aan ons symposium? Meld u dan aan via a.vd.ree@zeeland.nl

Bij uw aanmelding vragen wij u uw naam, contactgegevens en organisatie door te geven. U ontvangt een bevestiging van uw deelname via email.