Programma

In Zeeland is dit jaar een historische stap gezet in het versterken van de economische ontwikkeling in de regio; de haven van Gent is gefuseerd met de Zeeuwse havens (Zeeland Seaports) – en ze vormen nu samen de interregionale haven North Sea Port. 

D66 Zeeland is altijd een groot voorstander van deze fusie geweest. D66 Zeeland ziet nl. kansen voor de hele regio met NSP is het vliegwiel om dit proces te versnellen. Met het principe van ‘grensontkenning’ wil D66 Zeeland dit proces versnellen. 

Orïentatie

Om zich te oriënteren op ‘grensontkenning’ is D66 Zeeland in oktober 2017 op bezoek geweest bij Business Center Eurode in Kerkrade / Herzogenrath. Dit jaar hebben we extra onderzoek laten doen naar draagvlak voor een dergelijke ‘Business Center concept’ hier in Zeeland. 

Vanuit deze intentie organiseert de Provinciale Statenfractie van D66 Zeeland op dinsdag 11 december a.s. een symposium over Grensontkenning. Hiervoor nodigen wij alle Statenleden, gemeenteraden van de grensgemeenten NL-BE, Vlaamse regiobesturen, maatschappelijke organisaties, ondernemers uit. 

Voorlopig Programma

15.30
Inloop met koffie/thee
16.00Opening symposium door CvdK Han Polman en burgemeester Terneuzen Jan Lonink 
16.15Start symposium met keynote speaker drs. Matthijs Huizing 
‘Actie Grensoverschrijdende Economie en Arbeid’ 
16.45Start deelsessies in 4 ronden 
Deelsessies 
18.10Start stamppotbuffet 
19.00Luchtig intermezzo met de ‘NederVlaamse spraakverwarring” door Joke Naughton & Wim Van Rompuy (Schrijf.be) 
19.20Samenvatting en conclusies 
20.00 Afsluiting symposium met borrel 

Deelsessies

  • Aan de slag in de grensregio  – Grensinfopunten Scheldemond– Ronald de Back / Aicha Ait Bari  
  • De meerwaarde vanBusiness Center Eurode – drs. PatriciaKruytzer en Cor Chudy, coördinatoren Eurode 
  • Grenzeloze zorg – Kansen en bedreigingen van zorg over de grens door voorzitter Raad van Bestuur – ZorgSaam 
  • De route naar ‘North Sea Port District’ – CEO NSP Jan Lagasse