Cor Chudy

Sr. Internationaal, gemeente Kerkrade

Cor Chudy (1958) is na de HEAO in 1979 gestart bij de gemeente Kerkrade en heeft vervolgens aan de Bestuursacademie de studie H.B.A. afgerond. Hij is werkzaam geweest in meerdere functies bij de gemeente variërend van Gemeentelijk Grondbedrijf, Dienst Welzijn , Concern Staf (bestuurlijk juridisch), plv. raadsgriffier tot zijn huidige functie Sr. Internationaal.

Als een rode draad door zijn werkzaamheden loopt implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en innovaties op diverse terreinen binnen het lokaal, openbaar bestuur. Zijn aandacht gaat op dit moment uit naar initiëren en implementeren van grensoverschrijdende samenwerking in en om de regio Zuid-Limburg, met de Euregio Maas-Rijn als doelgebied.